top of page

Adatvédelem

A Magyar Bormarketing Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Adatkezelő) kiemelten fontosnak tartja partnerei, ügyfelei, látogatói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő főtevékenysége körében számos üzleti és működési folyamat vonatkozásában személyes adatot kezel. Ezen folyamatokat az Adatkezelő megvizsgálta, auditálta, megfelelőségüket folyamatosan naprakészen tartja.

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai uniós, és hazai jogszabályoknak, valamint a releváns adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát, bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja. Az Adatkezelő az érintettek részére mind székhelyén, mind pedig az online felületein részletes adatkezelési tájékoztatót tesz közzé, mely tájékoztató tartalmazza az érintetti jogaik gyakorlásának kereteit és lehetőségeit.

 

Az Adatkezelőhöz érkező érintetti megkeresések esetén külön választ (tájékoztatást) ad az érintettek számára a feltett kérdéseik vonatkozásában.

Adatvédelmi tisztviselő: Twenty-One Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

 • A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján történő közzétételi kötelezettsége

 • MBÜ_előtársasági beszámoló

 • 6.2024_SZMSZ 1. mell._Szervezeti ábra

 • 6.2024_SZMSZ

 • 11.2023_Adatbiztonsági és Adatvédelmi Szabályzat

 • 12.2023_Közérdekű- és Közzétételi Szabályzat

 • Közbeszerzési terv módosított 1._2023. év MBÜ

 • Közbeszerzési terv módosított 2._2023. év MBÜ

 • Közbeszerzési terv módosított 3._2023. év MBÜ

 • Közbeszerzési terv_2023. év MBÜ

 • Közbeszerzési terv_2024. év MBÜ

 • MBÜ_5_M_HUF_szerződések_táblázat_2023

 • MBÜ_5_M_HUF_szerződések_táblázat_2024

 • MBÜ_info_tv_szerinti_tájékoztatás_2024

 • Szponzorációk MBÜ_2023

 • Szponzorációk MBÜ_2024

 • Takarékos tv. közzététel MBÜ_közbesz szerződések 2023

 • Takarékos tv. közzététel MBÜ_közbesz szerződések 2024

bottom of page